R-22T, de gegarandeerde oplossing

HET EINDE VAN R-22 :
Problematiek en
oplossingen

00
00
00
00

WETGEVING

Krachtens de Verordening (EG) N°2037/2000 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen, gepubliceerd in het Publicatieblad van 29 juni 2000, « zal vanaf 1 januari 2010 het gebruik van virgin hydrochloorfluorkoolwater-stoffen verboden zijn bij...

> Wetgeving


HET MAGAZINE


SPECIALE EDITIE R-22

Climalife
Contact


DE PROBLEMATIEK

Het einde van R-22, de einddatum is voorbij !

Vanaf 1 januari 2010 is het gebruik van « virgin » R-22 verboden bij het onderhoud en de herstelling van bestaande koel- en airconditioninginstallaties. Enkel gerecycleerde of geregenereerde R-22 zijn tot eind 2014 toegestaan voor het bijvullen van deze installaties.
De hoeveelheid R-22 die vandaag in Europa in gebruik is, wordt geschat op
+/- 100 000 ton.
Nu al is duidelijk dat de hoeveelheden gerecupereerde R‑22 niet zullen volstaan om in de bestaande behoeften te voorzien. In sommige landen riskeert de situatie zelfs kritiek te worden.
Het is daarom, meer dan ooit, belangrijk om dit koudemiddel te gaan vervangen.

CLIMALIFE OPLOSSINGEN

Ten einde na een lek een R‑22 installatie te kunnen bijvullen en uw onderhoudscontracten na te komen, biedt Climalife vanaf 2010 geregenereerde R‑22 aan dat onder de commerciële naam R‑22T op de markt wordt gebracht.

Climalife stelt voor om :

  • op aanvraag uw R‑22 te behandelen en vervolgens geregenereerde R‑22T te leveren in de verpakkingen van uw keuze.
  • uw R‑22T te stockeren op onze industriële sites. Een stockage contract wordt vervolgens opgemaakt.
Ons PRESTATIE team blijft te uwer beschikking voor alle specifieke aanvragen (on-site recuperatie, vullen van een installatie,...).

R‑22T is beschikbaar in cilinders, containers of in bulk.

> Technische fiche R‑22T
Ontdek eveneens onze ombouw oplossingen
(R-427A, R-422D, R-422A,...)
Contacteer uw Climalife filiaal voor meer informatie omtrent het aanbod R‑22T.

ONZE KWALITEITSVERBINTENIS

Een kwaliteitslabel & een opvolging « op maat »

De specificaties van de R‑22T staan garant voor een geregenereerd kwaliteitsproduct met een gegarandeerde zuiverheid van 95% of meer. Om zeker te zijn van de kwaliteit van de R‑22T worden de analyses altijd uitgevoerd door onze Climalife laboratoria tijdens en na de regeneratiecyclus.

CASESTUDIES

HULP NODIG ?

Een vraag, een bijkomende inlichting ?

Aarzel niet om één van onze experts te contacteren :

Engels : 00 32 475 28 60 88
Frans : 00 33 6 16 67 42 14
Duits : 00 49 1722 9230 34
Nederlands : 00 32 475 28 60 88
Hongaars : 00 36 306 880 699

Of stuur ons een e-mail :
info@R22T.com

REGENEREREN VAN R‑22

R‑22T is een HCFK van hoge kwaliteit, afkomstig van de recuperatie van R‑22 en geregenereerd op onze industriële sites die bevoegd en gecertificeerd zijn om deze activiteit uit te voeren.

Omschrijving van het circuit dat door de R‑22 wordt doorlopen : van de ophaling tot het regenereren en het uiteindelijk op de markt brengen onder de naam R‑22T.

Meer info

VRAGEN / ANTWOORDEN

  1. Waar vind ik R‑22T ?
  2. In welke verpakkingen is R‑22T beschikbaar ?
  3. Tot wanneer zal R‑22T beschikbaar zijn ?
  4. Welke procedure moet ik volgen om R‑22T in een installatie te gebruiken ?
  5. Welke olie moet ik gebruiken ?
  6. Mag ik R‑22T stockeren ?
  7. Tot wanneer mag ik R‑22T gebruiken ?
  8. Moet ik de ontspanner bijregelen wanneer ik R‑22T gebruik ?